ประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2561

ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561 บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด และบริษัทในเครือได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวท่านผู้บริหาร เพื่อสืบสานพระเพณีไทย10461รดน้ำดำหัว_180411_006410461รดน้ำดำหัว_180411_007210461รดน้ำดำหัว_180411_007810461รดน้ำดำหัว_180411_008310461รดน้ำดำหัว_180411_002210461รดน้ำดำหัว_180411_009510461รดน้ำดำหัว_180411_011710461รดน้ำดำหัว_180411_0029


Posted

in

by

Tags: