ประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ประจำปี 2562

ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด และบริษัทในเครือได้มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวท่านผู้บริหาร เพื่อสืบสานพระเพณีไทยtimeline_20190409_133916_0 รดน้ำดำหัว 9.4.2562_190418_0002 รดน้ำดำหัว 9.4.2562_190418_0015 รดน้ำดำหัว 9.4.2562_190418_0024 รดน้ำดำหัว 9.4.2562_190418_0050 รดน้ำดำหัว 9.4.2562_190418_0063


Posted

in

by

Tags: