นิติบุคคลอาคารชุด เอส แอนด์ เอส สุขุมวิท 101/1 เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน