นิติบุคคลอาคารชุด คิวเฮ้าส์ คอนโด สาทร เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน