นิติบุคคลอาคารชุดไฮด์ สุขุมวิท 13 เริ่มบริหารจัดการ 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2563