นิติบุคคลอาคารชุดแอสปาย พระราม 9 เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่ 27 กรกฤาคม 2558 – 30 มิถุนายน 2560