นิติบุคคลอาคารชุดวิลล่าราชเทวี เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน