SMC ได้ร่วมบริจาคปฏิทินจำนวน 1,379 ชิ้น ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

S__8339527

S__8339529

บริจาคปฏิทิน​ 26.2.64​ 1,379 ชิ้น_๒๑๐๒๒๗

 

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 SMC ได้ร่วมบริจาคปฏิทินจำนวน 1,379 ชิ้น ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์


Posted

in

by

Tags: