SMC PROPERTY SOFT Co.,LTD.

EVERYTHING WE CAN DO

SMC มีการมอบทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี

มอบทองพนักงานครบ10ปี(2563)_๒๑๐๓๑๖_0

S__35283062มอบทองพนักงานครบ10ปี(2563)_๒๑๐๓๑๖

 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด ได้มีการมอบทองคำหนัก 1 บาท ให้แก่พนักงานที่ทำงานครบ 10 ปี