อาคารศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

อาคารศูนย์ฝึกอบรมลูกเรือ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)