นิติบุคคลอาคารชุดบ้านกลางกรุงสยาม-ปทุมวัน เริ่มบริหารจัดการ 16 ตุลาคม 2565 จนถึงปัจจุบัน