พนักงานบริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

19565 S__3809286 S__9928711 S__9928713 S__9928714 S__9928715 S__20168738

ประกันสังคมแจ้งวันที่ฉีดวัคซีน สำหรับบริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด โดยพนักงานได้เข้าร่วมฉีดวัคซีนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)


Posted

in

by

Tags: