SMC PROPERTY SOFT Co.,LTD.

EVERYTHING WE CAN DO

นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม รัชดา เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่ พฤษภาคม ปี 2561 จนถึงปัจุบัน

คอนโดนี้ มี 2 อาคาร จำนวน 37 ชั้น และ รวมทั้งหมด 881 ยูนิต