นิติบุคคลอาคารชุดลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร เริ่มบริหารจัดการตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน