งานรับรางวัล ผู้บริหารและนักพัฒนาบุคคลดีเด่น “สาขาพัฒนาสังคม” สู่ประชาคมอาเซียน Asean Awards 2015

 

รางวัลอาเซียน_6936

30 กันยายน 2558 เวลา 13.00น. ประธานมูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน นายพันธ์เทพห์สักดิน ทองแดง พร้อมคณะที่ปรึกษามูลนิธิน้อมเกล้าเพื่อแผ่นดิน พลตำรวจตรี ยุทธนา ปาละนิติเสนา และ นายปพนพัชญ์ หิรัญรุจิพัชร์ เดินทางไปรับมอบโล่รางวัล ผู้บริหารและนักพัฒนาบุคคลดีเด่น สาขาพัฒนาสังคมจาก ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ประธานพิธี และบริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด ได้รับรางวัลผู้ประกอบการอาเซียนดีเด่น ในงาน Asean Awards 2015 ภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้บริหารและนักพัฒนาระดับสูงสู่ประชาคมอาเซียน โดยสภาเครือข่ายอาเซียน-ประเทศไทย เป็นผู้จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร.


Posted

in

by

Tags: